Ajotaito

Ammattipätevyys

Henkilö- tai tavaraliikenteen ammattipätevyyskoulutus 140 h

Ammattipätevyyden kurssit pidetään, jos kurssille osallistuu vähintään 4 hlöä
Ilmoittauduttava etukäteen paikan päällä.

Seuraava henkilöliikenteen ammattipätevyyskurssi …avoin…
Seuraava tavaraliikenteen ammattipätevyyskurssi … avoin…

Ammattipätevyysdirektiivin mukainen perustason ammattipätevyyskoulutus

Nykylainsäädäntö vaatii kaikilta tavara- tai henkilöliikenteen kuljettajilta ajokortin lisäksi ammattipätevyyden.
Ammattipätevyysluokkia on kaksi: henkilö- ja tavaraliikenne.

Perustason ammattipätevyyskurssin kesto on 140 tai 280 tuntia

Perustason koulutuksen pituus riippuu iästä ja ajettavasta ajokortista

D1 / D1E

D / DE C / CE C1 / C1E
18 vuotta  280 h**  280 h** 280 h 140 h
21 vuotta 140 h 280 h* 140 h 140 h
23 vuotta 140 h 140 h 140 h 140 h

(*) 21 vuotta täyttänyt voi kuljettaa paikallisliikenteessä säännöllisellä, enintään 50 kilometrin pituisella reitillä, vaikka hän on saavuttanut perustason ammattipätevyyden nopeutetulla koulutuksella.

(**) 18 vuotta täyttänyt ammatillisen linja-auton perustutkinnon suorittanut, enintään 50 kilometrin pituisella reitillä paikallisliikenteessä.

Perustason ammattipätevyyden voi laajentaa henkilö- ja tavaraliikenteen välillä, saamalla lisäkoulutusta 35/70h,
ikä huomioon ottaen.

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita linja-auton kuljettajalta, jonka ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja kuorma-autonkuljettajalta, jonka ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009.
Heiltäkin vaaditaan kuitenkin ammattipätevyyden ylläpitämiseksi 5 jatkokoulutuspäivää viiden vuoden jaksoissa.
Myös perustason suorittaneet ylläpitävät ammattipätevyyttä jatkokoulutuspäivillä 5 vuoden jaksoissa, joista ensimmäinen jakso alkaa ammattipätevyyskokeen suorittamisesta.

Poikkeukset ammattipätevyyslaissa

Näin hankit perustason ammattipätevyyden

Ilmoittaudu ammattipätevyyskurssille

Perustason ammattipätevyyden ja ajokortin suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä. Voit siis aloittaa ammattipätevyyskoulutuksen ennen esimerkiksi C-tai D1-kurssia.

Osallistu ajo- ja teoriaopetukseen

Teoria- ja ajotunnit suoritetaan rinnakkain etukäteen sovitussa aikataulussa.
Teoriatunteja ja käytännön harjoitteita on 130 ja ajotunteja 10.
*Pidennetyssä koulutuksessa tunteja on 260 ja 20.*

Katso koko koulutusohjelman sisältö (PDF)

Läpäise ammattipätevyyskoe

Kun kaikki teoria- ja ajotunnit on suoritettu, voit tehdä ammattipätevyyden teoriakokeen Ajovarmalla.
Teoriakokeen hinta on 160 € (laajennuskoulutuksessa 80 €).
Tutkintoon ei liity erillistä ajokoetta.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen tehdään ammattipätevyyden rekisteröinti Ajovarmassa (17 €) ja haetaan Ajovarmalta ammattipätevyyskorttia (50 €) tai Poliisilta merkintää ammattipätevyydestä ajokorttiin (45 €).
Väliaikaisen todistuksen ammattipätevyydestä saat valintasi mukaan joko Ajovarmalta tai Poliisilta.

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi sinun täytyy suorittaa 5 jatkokoulutuspäivää aina viiden vuoden jaksoissa.